-

Bundestag

Din punct de vedere constituţional, Germania este o democraţie republicană federală parlamentară, formată din 16 state, cu trei niveluri ale administraţiei: federal, land şi local.

1. Președintele Federal – Bundespräsident

Preşedintele Germaniei este şeful statului german, pe scara ierarhică cel mai înalt organ constituţional al Germaniei. Totuşi, conform constituţiei, puterea sa este limitată, funcţiile sale fiind doar de reprezentare. El trebuie să fie neutru, preşedintele tuturor cetăţenilor şi rezidenţilor din Germania şi este reprezentantul Germaniei în relaţiile internaţionale.

    Cele mai importante atribuţiuni politice de stat ale preşedintelui german sunt:

  • hotărăşte dizolvarea guvernului, atunci când cancelarul (prim-ministrul) primeşte un vot de neîncredere din partea acestuia;

  • reuneşte sau demite miniştri la sugestia cancelarului;

  • are împuterniciri speciale în cazul unui guvern minoritar;

  • aprobă şi semnează legile federale, ca ultim pas pentru intrarea acestora în vigoare.

Preşedintele este ales, pentru o perioadă de cinci ani, de Adunarea Federală (Bundesversammlung), un grup constituţional din care fac parte deputaţii, membrii Bundestag-ului şi un număr egal de membrii aleşi de adunările generale ale landurilor.

2. Autoritatea legislativă

Parlamentul Federal – Bundestag

Parlamentul actual este format din 735 de deputați și a fost ales in septembrie 2021. Parlamentul emite și modifică legi, alege Cancelarul Federal, controlează activitatea Guvernului, aprobă acorduri internaționale cu alte state sau organizații și adoptă bugetul federal.

Membrii parlamentului sunt aleși de către cetățeni la fiecare patru ani printr-un vot proporțional personalizat. Alegătorii dispun de 2 voturi, care pot fi date și la partide diferite. Cu primul vot se hotărăște după un sistem majoritar care anume candidat să reprezinte circumscripția electorală respectivă în parlament (candidat ales direct); cu al doilea vot se alege, după un sistem proporțional, partidul dorit în parlament.

Distribuirea actuală a mandatelor în Bundestag (octombrie 2021)

Bundestagsursa: www.bundestag.de

Consiliul Federal - Bundesrat

Consiliul Federal este instituţia care reuneşte reprezentanţii prin care landurile participă la activitatea legislativă a Federaţiei. Pe câteva domenii de activitate (de exemplu, învățământ, poliție), Bundestag-ul trebuie să coopereze cu Bundesrat-ul.

Spre deosebire de Bundestag, Bundesrat-ul nu este format din membrii aleşi direct, aceştia sunt membri ai guvernelor landurilor sau delegaţi ai acestora. Fiecare Land primește, în funcție de numărul de locuitori, între trei și șase locuri în Bundesrat.

3. Autoritatea executivă

Guvernul federal - Bundesregierung

Principala funcţie a Guvernului Federal este să pregătească deciziile politice şi legislative, în timp ce responsabilităţile administrative sunt delegate către landuri. Şedinţele Guvernului Federal se desfăşoară cu participarea ministerelor federale, Şefului Cancelariei Federale şi Secretariatului de Stat al Parlamentului de pe lângă Cancelarul Federal.

 

-

Cancelarul Federal - Bundeskanzler

Sistemul de guvernare din Germania este adesea cunoscut ca o "democraţie a cancelarului", care reflectă puternica poziţie a Cancelarului Federal. Deși cancelarul deține cele mai puternice competențe politice din stat, în ierarhia protocolară el se află abia pe locul 3, după președintele statului și președintele Bundestagului.

Cancelarul este ales cu majoritate absolută de către Bundestag pe o perioadă de 4 ani și are dreptul de a numi și elibera din funcție pe miniștri, precum și dreptul numit „competența liniilor directoare” (Richtlinienkompetenz), prin care formulează, în linii mari, sarcinile fiecărui ministru din guvern.

Ministerele - Bundesministerien

Ministerele au autoritate federală supremă, identifică problemele, cercetează, analizează variante decizionale pentru a găsi cele mai bune soluţii şi fundamentează legislaţia primară şi secundară. Ministerele sunt conduse de un ministru asistat de un Birou de personal format din persoane civile. În mod normal, acesta cuprinde un asistent/consilier personal, un reprezentant al presei, un asistent parlamentar şi secretari.

În directa subordonare a ministerului se află unul sau două Secretariate de Stat Parlamentare (formate din membri ai Parlamentului) şi unul sau două Secretariate de Stat proprii. Pe nivelul ierarhic imediat inferior Secretarului de Stat există câţiva directori generali.

4. Autoritatea juridică

Aparatul administrativ este susţinut de un sistem de legi, ordonanţe şi regulamente administrative. În prezent există în Germania mai mult de 4000 de legi şi ordonanţe cu putere de lege. Aproape 75 procente din acestea sunt legi federale.

Puterea judiciară are ca organ superior Curtea Constituțională Federală (Bundesverfassungsgericht), care poate să declare un act legislativ sau de administrație drept anticonstituțional, caz în care actul trebuie revizuit. În toate domeniile legilor publice deciziile administrative pot fi contestate la Curţile Administrative. Sistemul curţilor în Germania conţine cinci ramificaţii:

  • Curţile ordinare, care sunt responsabile pentru rezolvarea problemelor penale, civile, exceptând legile referitoare la muncă şi domeniul jurisdicţional liber

  • Curţile pentru Muncă cuprind Curtea Locală de Muncă (Arbeitsgericht), Curtea Regională de Muncă (Landesarbeitsgericht) şi Curtea Federală de Muncă.

  • Curţile Administrative

  • Curţile Sociale cuprind Curţile Sociale Locale (Sozialgericht), înalta Curte Socială (Landessozialgericht) şi Curtea Federală Socială (Bundessozialgericht).

  • Curţile Fiscale cuprind Curtea Financiară (Finanzgericht) şi Curtea Fiscală Federală (Bundesfinanzhof)

Weblinks:

Pentru cei interesați un top cu articolele cu cele mai multe afisări care reflectă cele mai căutate teme de interes pentru vizitatorii site-ului Emigrant în Germania: