-

037 Wohngeld 600

Statul german recunoaște dreptul de a avea o locuință ca o nevoie de bază a oricărei persoane. Din acest motiv sprijină costurile unei locuințe pentru cetățenii care au venituri mici și nu reușesc să-și plătească chiria și/sau cheltuielile de întreținere prin ajutorul social pentru locuință – Wohngeld. Acest ajutor nu preia în totalitate costurile locuinței ci este doar o subvenție care preia parțial aceste costuri. Dreptul la Wohngeld nu este legat de cetățenia germană, ci conform legii (Wohngeldgesetz - WoGG) orice persoană care locuiește în Germania poate cere acest ajutor. Conform legii liberei circulații, cetățenii din Uniunea Europeană – deci și cei români – au dreptul legal de a locui în Germania și nu trebuie să îndeplinească alte condiții legate de dreptul de ședere. Singura condiție necesară în acest sens este deținerea unui act de identitate valabil.

Cine are dreptul la Wohngeld?

În principiu orice cetățean cu venituri mici are dreptul la acest ajutor indiferent că locuiește cu chirie sau în locuința proprietate personală. De aceea avem două tipuri de ajutoare: subvenția pentru chiriași – Mietzuschuss (la care ne vom referi în acest articol) și cea pentru proprietari – Lastenzuschuss.
Dreptul la Wohngeld se calculează în funcție de trei factori:
»  numărul de persoane care locuiesc în locuință
»  venitul total al persoanelor care locuiesc în locuință
» mărimea chiriei care poate fi subvenționată. Aceasta depinde de nivelul chiriei la din zona în care se află locuința
Condițiile exacte de aplicare a legii sunt destul de greu de explicat iar dreptul la Wohngeld diferă de la caz la caz. Din această cauză, chiar dacă nu ești sigur că ai dreptul la Wohngeld este bine să depui o cerere la autoritatea competentă.
Nu au dreptul la Wohngeld persoanele care primesc deja alte tipuri de ajutoare care se consideră că acoperă nevoile necesare pentru o locuință. De exemplu persoanele care primesc ajutorul de șomaj 2 - Arbeitslosengeld II (Hartz IV) sau cele care primesc ajutor social pentru asigurarea nivelului minim de existență.
În schimb persoanele care primesc ajutorul de șomaj 1 – Arbeitslosengeld I au dreptul la acest ajutor.

 

-

Cererea pentru Wohngeld

Ajutorul social pentru locuință – Wohngeld se acordă doar la cerere. Cererea se depune personal la autoritatea locală competentă, care poate avea mai multe denumiri: Wohngeldbehörde, Wohngeldamt sau Wohngeldstelle și care se află de obicei în cadrul primăriei locale (Rathaus). Aici găsești cererea pentru Wohngeld împreună cu celelate formulare necesare. De asemenea documentele necesare pot fi descarcate de pe paginile de internet ale autorităților competente (vezi la finalul articolului).
La depunerea cererii funcționarul responsabil are obligația să verifice corectitudinea datelor, răspunde la întrebări și explică drepturile și obligațiile legate de Wohngeld. Verificarea cererii și aprobarea acesteia poate dura între 3 și 6 săpămâni.
Important: Wohngeld se plătește începând cu luna în care a fost depusă cererea împreună cu toate documentele și dovezile necesare. Există totuși posibilitatea de a câștiga o lună prin depunerea unei cereri simple fără atașarea documentelor necesare - Formloser Wohngeldantrag. După depunerea acestei cereri ai la dispoziție 30 de zile pentru depunerea cererii finale și a documentelor. Astfel luna în care a fost depusă cererea simplă va fi și prima lună de plată pentru Wohngeld.
Formularul simplu poate fi găsit la Wohngeldstelle sau poate fi descărcat aici:
Formloser Wohngeldantrag

Documente necesare pentru Wohngeld

Următoarele documente sunt neapărat necesare pentru obținerea ajutorului pentru locuință pentru familiile care locuiesc cu chirie (majoritatea românilor!):
»  Antrag auf Mietzuschuss - Cerere pentru Wohngeld
»  Personalausweis / Reisepass - Carte de identitate / Pașaport
»  Mietbescheinigung - adeverință de la proprietar – cu specificarea suprafeței și a anului de construcție a locuinței
»  Mietvertrag - Mietquittung / Kontoauszüge – contract de închiriere și chitanțe sau extrase de cont care dovedesc plata chiriei
»  Meldebestätigung – confirmare a domiciliului de la primăria locală
»  Verdienstbescheinigung – Adeverință de venituri completată de către angajator.
»  Einkommensnachweise (Arbeitsvertrag, Lohnabrechnungen) – dovezi ale venitului (contract de muncă, fluturași de salariu)
În funcție de situația financiară și familială este posibil să mai fie necesare și alte documente cum ar fi: adeverințe de Kindergeld sau Elterngeld, adeverințe de studii, adeverințe pentru persoanele cu dizabilități, asigurări de viață, adeverință de pensie, etc.

Plata Wohngeld

Plata Wohngeld se face de regulă pentru o perioadă de 12 luni începând cu luna în care a fost depusă cererea și nu se poate face pentru o perioadă anterioară depunerii cererii.
În cazul în care în această perioadă apar modificări ale situației inițiale privind chiria sau numărul persoanelor care locuiesc în locuință, beneficiarul ajutorului are obligația să anunțe autoritatea competentă.
De asemenea în această perioadă se poate cere creșterea ajutorului în cazul în care apar următoarele situații:
»  creșterea numărului persoanelor care locuiesc în locuință (prin nașterea unui copil de exemplu)
»  Creșterea chiriei cu mai mult de 15%
»  Reducerea venitului cu mai mult de 15%
Pentru prelungirea perioadei de plată cu încă 12 luni este necesară depunerea unei noi cereri. Pentru a nu avea întreruperi este recomandabil ca această cerere să fie depusă cu 2 luni înainte de expirarea perioadei de plată.

Orientativ ai mai jos o listă cu veniturile maxime admise pentru care se poate primi Wohngeld pentru cazul în care beneficiarul plătește impozitul pe venit – Einkommensteuer, asigurarea de pensie - Rentenversicherung și asigurarea medicală -  Krankenversicherung. Valoarea venitului brut poate fi mai mare sau mai mică în funcție și de nivelul chiriei din zonă, iar la calcularea acestuia nu se adună alocația pentru copii – Kindergeld sau cea pentru părinți – Elterngeld (până la 300 de euro)

Număr de persoane în locuință: 1 – venit maxim brut între: 1221 - 1443 €
Număr de persoane în locuință: 2 – venit maxim brut între: 1666 - 1997 €
Număr de persoane în locuință: 3 – venit maxim brut între: 2039 - 2389 €
Număr de persoane în locuință: 4 – venit maxim brut între: 2727 - 3094 €
Număr de persoane în locuință: 5 – venit maxim brut între: 3110 - 3516 €

Unde se depune cererea pentru Wohngeld

După cum am menționat deja cererea pentru Wohngeld împreună cu formularele auxiliare și dovezile necesare se depune la autoritatea locală competentă – Wohngeldstelle. Ai mai jos o listă cu linkuri unde poți găsi pentru fiecare land autoritatea de care aparții și documentele necesare:
»  Baden-Württemberg
»  Bayern
»  Berlin
»  Brandenburg
»  Bremen
»  Hamburg
»  Hessen
»  Mecklenburg-Vorpommern
»  Niedersachsen
»  Nordrhein-Westfalen
»  Rheinland-Pfalz
»  Saarland
»  Sachsen
»  Sachsen-Anhalt
»  Schleswig-Holstein
»  Thüringen


Pentru cei interesați un top cu articolele cu cele mai multe afisări care reflectă cele mai căutate teme de interes pentru vizitatorii site-ului Emigrant în Germania: