-

035 invatamant 600

O familie cu copii nu ia ușor decizia de a se muta în altă țară. Schimbarea mediului familiar al copiilor cu o lume total nouă, plină de provocări și adaptarea la aceasta poate fi uneori foarte dificilă. Dar copiii au o deschidere nativă la nou, o capacitate foarte mare de adaptare și cu sprijinul părinților al educatorilor și de ce nu a statului german, se pot integra foarte repede la cerințele școlii și vieții din Germania.
Copiii romani au dreptul la fel ca și copiii germani de a urma cursurile unei școli in Germania fiind acceptați la școală indiferent de nivelul de limba germana; statul oferind cursuri de limba germana pentru o integrare ușoară și rapidă. Participarea la o şcoală publică este gratuită. Părinţii trebuie să plătească doar pentru manuale, materiale didactice suplimentare sau pentru excursii.

Pentru înscrierea copiilor români in sistemul de învăţământ german, primul pas este contactarea Schulamt – echivalentul inspectoratului școlar din România, de pe raza domiciliului tău. Poți găsi inspectoratul școlar de care aparții căutând în Google ''Schulamt numele localității în care locuiești''

Actele necesare pentru înscrierea la școală pot diferi în funcție de Land și sunt de obicei certificatul de naștere al copilului, fișa vaccinurilor, foaia matricolă, acolo unde este cazul și dovada rezidenței in Germania (Anmeldung). De regulă, actele românești trebuie traduse în limba germană. Traducerile este recomandabil să le faci în Germania la un traducător autorizat. Pentru a găsi un traducător autorizat în zona în care locuiești vezi articolul 9.2 Traducători autorizați română ↔ germană. Vei primi o programare în cadrul căreia copilul va trebui să dea un test la matematica și la limba germană, dacă este cazul. Dacă copilul nu vorbește limba germană va fi încadrat întro clasă intermediară, în care alături de alti copii imigranți va invăța limba germană.

Pentru a veni în sprijinul celor care vor să-și aducă copiii în Germania și vor să-i înscrie în sistemul școlar german am făcut o mică cercetare și am colectat câteva date utile despre sistemul de învățământ german.
Sistemul de notare german cuprinde note de la 1 până la 6 în care nota 1 este nota cea mai mare: 1.0 - Sehr gut – foarte bine, 2.0 - Gut - bine, 3.0 - Befriedigend – mulțumitor, 4.0 - Ausreichend - suficient, 5.0 - Mangelhaft - necorespunzător, 6.0 - Ungenügend – insuficient. Notele de 5 și 6 nu sunt suficiente pentru promovare sau pentru trecerea unui examen.

1. Die Vorschule - Educaţia preşcolară

Educaţia preşcolară include instituţii specifice pentru copii de la 0 la 6 ani, cum ar fi creșele și grădiniţele. Participarea este de obicei opţională, dar se plăteşte.

Die Kinderkrippe - Creșa

Până la vârsta de 3 ani copiii pot merge la Kinderkrippe, echivalentul german al creșelor românești. Grupurile de copii sunt restrânse (5 - 10 copii) și sunt supravegheați de 2-3 îngrijitoare. La început copilul poate sta impreună cu mama, câteva ore pe săptămâna, urmând ca, încet, să se obișnuiască în colectivitate.

Der Kindergarten - Grădinița

De la 3 la 6 ani copilul poate merge la Kindergarten. Există două tipuri de Kindergarten: grădinițele cu program scurt, fără masă de prânz și grădinițele cu program prelungit care includ și masa de prânz.
Creșa și grădinița sunt opționale, costurile pentru acestea variază între 50 și 500 € pe lună și depind de numărul de ore petrecute de copil în acestea, de venitul părinților, de Land și de tipul acestora (private sau de stat).

Die Taggesmutter - Bona (mama din timpul zilei)

Pentru o îngrijire mai specială se poate apela la o Tagesmutter, aceasta este o persoană specializată în educația și îngrijirea copiilor. Cu o bonă copilul este îngrijit privat întro grupă de maxim cinci copii. Bona se ocupă de educația copilului in functie de nevoile lui în urma unui program stabilit în prealabil cu părinții. Puteți negocia  cu o bonă costurile pe care tebuie să la plătiți. Ca orientare Asociația Federală a bonelor (Tagesmütter-Bundesverband) recomandă un preț de 5,50 € pe oră care cuprinde toate costurile inclusiv mâncarea.
Cheltuielile pentru plata Taggesmutter și/sau cele pentru plata unei grădinițe cu program prelungit pot fi deduse prin declararea acestora în declarația anuală de impozit.

 

-

2. Die Grundschule - Școala primară

Educaţia obligatorie începe la şase ani cu şcoala primară Grundschule (clasele 1-4 sau 1-6 in Berlin și Brandenburg). Înscrierile pentru școală se fac anual, în luna martie iar copilul este arondat automat la cea mai apropiată școală de domiciliul părinților, criteriul de selecție fiind distanța parcursă de copil până la școală. În landurile In Nordrhein-Westfalen  și  Schleswig-Holstein părinții pot alege liber școala primară la care va merge copilul.
În clasa întâia nu se dau note iar părinții primesc la sfârșitul anului un raport detaliat de evaluare  a performanțelor copilului. Începând cu clasa a doua copiii primesc la sfârșit de an certificate cu notele obținute.

3. Sekundarbereich - Ciclul secundar

În a doua jumătate a clasei a patra copiii primesc o recomandare de continuare a studiilor. Pentru această recomandare se iau în considerare notele obținute în prima jumătate a clasei a patra la germană, matematică, și cunoștințele naturii (Sachuntericht) sau limba engleză în unele landuri. Tinând cont de această recomandare și de alte calitați pe care le are copilul părinții împreună cu cadrele didactice decid ce școală secundară va urma copilul. De exemplu, pentru a putea merge la Gymnasium copilul trebiue să aibă o medie generală medie la obiectele mai sus menționate de 2 sau mai bună, fără să fi avut note mai mici de 3.
Ciclul secundar are două nivele, un nivel inferior (Sekundarstufe I) care cuprinde clasele 5/7 – 9/10 și un nivel superior (Sekundarstufe II) care în cadrul unui liceu (Gymnasium) se termină cu bacalaureat după clasa 12/13 sau în cadrul unei școli profesionale duale se termină cu o diplomă profesională tehnică.

Die Hauptschule (în Bayern - Mittelschule) - Școala secundară inferioară

Hauptschule oferă o educație generală de bază și durează de regulă cinci ani până la clasa a 9-a. Elevii cu rezultate foarte bune se pot transfera la Realschule.
La sfârșitul clasei a 9-a se poate obține un certificat de absolvire a învățământului secundar numit Hauptschulabschluss. Acest certificat presupune absolvirea cu note de 4 sau mai bune, iar în unele landuri este necesară și susținerea uni examen final. Cu acest certificat se poate obține, de exemplu, un loc pentru calificarea (Berufsausbildung) întro școală de meserii în sistem dual – Berufschule.

Die Realschule - Școala secundară intermediară

Realschule durează de regulă 6 ani până la clasa a 10-a și oferă o educație generală extinsă. Absolventul acestei școli primește la finalul celor 10 clase, după susținerea unui examen, un certificat intermediar de absolvire a învățământului secundar (Mittlerer Schulabschluss / Realschulabschluss) care îi dă dreptul să urmeze o școală tehnică superioară. Elevii cu rezultate foarte bune se pot înscrie mai departe la Gymnasium.

Das Gymnasium - Liceul

Gymnasium oferă o educație generală intensivă și se finalizează cu un examen și o diplomă de bacalaureat (Abitur sau Allgemeine Hochschulreife) la sfârşitul clasei a 12-a (sau a 13-a în unele landuri). Notarea elevilor începând cu clasa a 11-a (Sekundarstufe II) se face cu un sistem de puncte de la 0 la 15, 15 fiind nota cea mai mare. Examenul de bacalaureat se dă la patru materii din care pentru trei se vor susține examene scrise și orale, iar pentru a patra se va susține doar un examen oral. Ca și în România admiterea în învăţământul superior este condiționată de absolvirea cu succes a unui liceu.

Die Gesamtschule - Școala integrativă

Gesamtschule reunește sub un acoperiș toate cele 3 forme anterioare, și oferă elevilor posibilitatea de a alege dintre mai multe cursuri. Este similară şcolilor de formare profesională pornind de la clasa a 5-a. Nu toate landurile au școli integrative.

Die Sonderschule - Școala specială

Pentru copiii cu deficiențe fizice sau sau cu probleme de înțelegere și dezvoltare și care nu pot urma cursurile unei școli normale, există școlile speciale care oferă o educație adecvată fiecărui copil în parte.

4. Învatamantul secundar profesional

În Germania sunt peste 300 de calificări profesionale recunoscute. Formarea profesională  poate incepe după absolvirea clasei a 9-a sau a zecea (în general de la vârsta de 15 ani), și se poate face în școli profesionale cu program normal sau în sistem dual.

Berufliche Vollzeitschulen - Școli profesionale cu program normal

Pentru unele profesii, pregătirea are loc doar teoretic în școală, de exemplu din domeniul social, comercial, sau medical. Formarea poate dura între 1 și 3 ani și uneori este completată de stagii de practică sau de un an de experientă de muncă. În fiecare Land  există diverse  tipuri de școli profesionale publice și particulare. Cele mai frecventate sunt Berufsfachschule - colegiu specializat în formarea profesională, Fachoberschule - școală secundară specializată și Berufliche Gymnasium – liceu specializat în formarea profesională.
Cerințele pentru admiterea la școlile profesionale cu program normal sunt prevăzute de obicei în statutul școlilor. În cele mai multe cazuri, cerintele sunt mittlerer Schulabschluss (certificatul intermediar de absolvire) si uneori varsta minima de 17 sau 18 ani. În unele colegii specializate în formarea profesională - Berufsfachschule se poate intra și cu Hauptschulabschluss (certificatul simplu de absolvire).

Berufsausbildung im dualen System - Formarea profesională în sistemul dual

Mai mult de jumătate dintre absolvenții ciclului secundar inferior din Germania, se înscriu în sistemul dual de formare profesională. Denumirea acestui sistem provine din faptul că formarea are loc in doua medii de învatare: la locul de munca si intr-o școală profesională - Berufsschule.
Acest tip de formare are la bază un contract intre o firmă si un cursant și durează de regulă 3 ani.. Cursanții petrec 3-4 zile pe săptămână în firmă, participând activ la activitățile firmei și până la 2 zile in Berufsschule. Învățarea poate avea loc și în sesiuni compacte de câteva săptămâni. Odată cu studiul specializat, elevii au și ore de învățămant general cum ar fi limba germană sau științele sociale. Firmele care fac formarea profesională preiau costurile formării la locul de muncă și îi plătesc cursantului o bursă de formare care poate ajunge și până la 1200 de euro brut.
Pentru admiterea în sistemul dual este necesară absolvirea învățământului secundar inferior, iar candidatul trebuie să solicite el insuși admiterea. În unele profesii companiile așteaptă cel putin mittleren Schulabschluss. Competiția pentru ocuparea locurilor de formare profesională în unele profesii este acerbă, iar fără o bună cunoaștere a limbii germane (cel puțin nivelul B1) este practic imposibil de urmat o școală de formare.
Tinerii care nu sunt încă pregătiți să intre direct în formarea profesională pot urma un an de formare preprofesională - Berufsvorbereitungsjahr, care îi familiarizează cu unul sau două domenii profesionale.
Alegerea unei școli de formare profesională și a unei meserii este o misiune dificilă care va influența puternic viitorul tinerilor. Un ajutor pentru o alegere mai bună pot fi Centrele de informare pentru carieră - Berufsinformationszentren (BIZ) ale Agenției Federale pentru Muncă - Bundesagentur für Arbeit. Există peste 180 de asemenea centre în Germania, care furnizează consiliere individuală și nenumărate materiale informative. Agenția oferă și consiliere online pe portalul http://www.planet-beruf.de

5. Tertiärbereich - Învățământul superior

Germania are peste 350 instituţii de învățământ superior subvenţionate de către sectorul public sau recunoscute de către stat. Acestea sunt de mai multe tipuri după cum urmează:

  • Universitäten - universitățile și instituţiile echivalente de învățământ superior cum ar fi Technische Universitäten - universitățile tehnice, Gesamthochschulen - universitățile comprehensive și Pädagogische Hochschulen - colegiile pedagogice

  • Kunsthochschulen and Musikhochschulen - colegiile de artă și muzică

  • Fachhochschulen - universitățile de științe aplicate

În unele landuri, Berufsakademien – academiile profesionale oferă o alternativă la instituţiile de învățământ superior. Aceste academii profesionale au preluat principiul sistemului dual din învățământul profesional și îl aplică în sectorul terțiar.
Admiterea la cele mai multe facultăți nu este reglementată și este deschisă oricui pe baza certificatelor școlare de calificare cerute și împlinirea vârstei de 18 ani. Solicitările de admitere se fac direct la universitatea dorită, folosind formatul propriu de candidatură. Allgemeine Hochschulreife (certificatul general de aptitudini pentru învățământul superior) da posesorului dreptul de admitere la orice profil și specializare în aproape orice instituție de învățământ superior. Cele mai multe instituții particulare de învățământ superior,dar si unele de stat, impun teste de admitere.
Mai multe informații privind oportunităţile universitare şi posibilităţile de instruire găsești la adresa: www.hochschulkompass.de


Pentru cei interesați un top cu articolele cu cele mai multe afisări care reflectă cele mai căutate teme de interes pentru vizitatorii site-ului Emigrant în Germania: