-

Einkommensteuererklärung

Începând cu 1 ianuarie 2020 au apărut modificări în legislația care se referă la depunerea declarației de impozit pe venit în Germania – Einkommensteuererklärung (sau Steuererklärung prescurtat). Acest articol se adresează în special celor care sunt angajați și lucrează cu contract de muncă. Aceștia au obligația de a depune declarația de impozit pe venit doar în anumite cazuri - clar stabilite de lege - pe care le voi menționa mai jos.
Trebuie subliniat că persoanele care lucrează cu o autorizație de persoană fizică independentă, așa numita Gewerbe, trebuie să depună obligatoriu această declarație. Este recomandabil ca în acest caz declarația să fie făcută de un contabil autorizat (Steuerberater) care garantează pentru corectitudinea acesteia, evitându-se astfel controalele de la Finanzamt.

Ce venituri sunt impozabile, ce venituri sunt scutite de impozit?

Legea impozitului pe venit din Germania prevede 7 tipuri de venituri pentru care trebuie plătite impozite: venituri din salarii sau activități independente, venituri din activități comerciale, venituri din investiții de capital (dobânzi, dividende, vânzări de acțiuni, etc)., venituri din închirieri, venituri din pensii, venituri din agricultură și silvicultură și alte venituri conform paragrafului 22 al legii. Pare surprinzător faptul că în unele cazuri – în ciuda încasării unor sume mari de bani – nu există obligația de plată a impozitului. Cel mai cunoscut exemplu este câștigul la Lotto care nu este impozabil. Legea prevede de asemenea (paragrafele 3, 3b și 3c) veniturile care sunt scutite de impozit. Cele mai importante sunt: alocațiile pentru copii, de maternitate și pentru părinți - Kindergeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, plățile efectuate în cadrul asigurărilor obligatorii de sănătate, de îngrijire sau de accident, ajutorul de șomaj - Arbeitslosengeld, ajutorul social – Sozialhilfe, ajutorul pentru locuință – Wohngeld, sporuri pentru orele lucrate în sărbătorile legale, duminica sau noaptea, etc. De asemenea moștenirile și donațiile primite nu sunt considerate venituri și se impozitează printr-o lege specială.
Pentru cei care știu limba germană și vor mai multe informații, legea impozitului pe venit din Germania este disponibilă aici: https://www.gesetze-im-internet.de/estg/

 

-

Cine are obligația să depună declarația de impozit?

În principiu administrația financiară (Finanzamt) așteaptă o declarație de impozit de la toți cei despre care crede că au plătit prea puțin impozit. Veniturile tale ca și angajat sunt calculate și impozitate direct la angajator iar impozitul pe salariu este virat la Finanzamt. Toate informațiile privind veniturile tale, impozitele și asigurările tale sunt trimise pe cale electronică la Finanzamt prin sistemul ELStAM. De aceea în mod normal, ca angajat, dacă nu ai venituri în afara salariului nu ai obligația să depui Einkommensteuererklärung.
Totuși în unele cazuri ai obligația de a depune declarația de impozit, asta doar dacă te încadrezi în următoarele situații:
»  dacă în afara salariului obții venituri suplimentare mai mari de 410 euro pe an. De exemplu venituri din închirieri, din pensie sau din investiții de capital (dobânzi, dividende, etc.)
»  pentru familii dacă unul dintre soți (sau partener în cadrul unui parteneriat civil declarat – Lebenspartnerschaft) are clasa de impozitare (Steuerklasse) V sau VI sau familia a ales clasa de impozitare IV cu factor
»  dacă primești salariu de la mai muți angajatori. Nu sunt incluse Minijob-urile dacă salariul nu depășește 450 de euro pe lună.
»  dacă în loc de salariu ai primit alte venituri neimpozabile mai mari de 410 euro pe an. De exemplu: ajutor de somaj I (Arbeitslosengeld I), indemnizația de creștere a copiilor (Elterngeld), concediul medical plătit (Krankengeld), alocația de maternitate (Mutterschaftsgeld), etc.
»  dacă ai divorțat (sau dacă soțul/soția a decedat) și te-ai recăsătorit în același an
»  dacă ai cerut la Finanzamt o scutire de impozit (Freibetrag) iar salariul tău ca single este mai mare de 11000 de euro sau salariul pe familie depășește 20900 euro.

Dacă ai depus voluntar declarația de impozit într-un an, nu este obligatoriu să o depui și în următorul an. Obligația apare doar în cazul în care apar schimbări și te încadrezi într-una din situațiile de mai sus - de exemplu dacă familia și-a schimbat clasele de impozitare de la 4/4 la 3/5.

Termene pentru depunerea declarației de impozit

Dacă te încadrezi într-una din condițiile de mai sus și ai obligația să depui Einkommensteuererklärung trebuie să faci acest lucru până la data de 31 iulie a anului următor. Deci pentru anul 2021 declarația trebuie depusă pâna la 31.07.2022. În general nu este nici o problemă ca printr-o solicitare la Finanzamt acest termen să poată fi prelungit pâna la data de 30 septembrie. Acest lucru se poate face doar cu o justificare plauzibilă: boală, lipsa unor documente, suprasolicitare la locul de muncă, etc. Dacă ai un contabil autorizat (Steuerberater) care se ocupă de completarea și depunerea declarației, termenul de depunere se prelungește automat pâna la 28 februarie 2023 a anului următor.
Dacă ai obligația să depui Einkommensteuererklärung și totuși nu o depui la termenul stabilit de lege (de exemplu din necunoaștere a obligației), administrația financiară poate să nu reacționeze imediat. Atenție! Finanzamt are dreptul să solicite depunerea declarației cu până la 7 ani în urmă, deci în 2022 poate solicita declarații de impozit începând cu 2016. În cazul în care lipsesc documentele necesare, Finanzamt poate face o estimare a impozitelor datorate și să solicite plata acestora.
După ce ai depus declarația, administrația financiară verifică corectitudinea datelor și în funcție de veniturile și cheltuielile declarate stabilește impozitul pe care îl ai de plătit. După o  perioadă (care poate varia de la 1 la 4 luni în funcție de land) vei primi acasă o informare (Steuerbescheid) în care se precizează dacă ai plătit corect impozitul, dacă mai ai de plată sau dacă ai plătit prea mult. Dacă ai plătit mai mult Finanzamt îți va vira diferența în contul precizat în declarație. În cazul în care mai ai de plată, în informare va apare suma de plată și data pâna la care trebuie plătită. Dacă crezi că au apărut erori în calculul impozitului ai o lună la dispoziție să depui contestație.
Persoanele care nu au obligația să depună declarația de impozit, o pot depune cu pâna la 4 ani fiscali în urmă. De exemplu în 2022 poți depune declarația pe anii 2018-2021, iar declarația pe anul 2021 poate fi depusă până la 31.12.2025.
Atenție! Începând cu anul 2020 pentru fiecare luna de întârziere la depunerea declarației se va plăti obligatoriu o amendă de 0,25% din valoarea impozitului datorat dar nu mai puțin de 25 de euro.

Completarea și depunerea Einkommensteuererklärung

Ai la dispoziție mai multe modalități de a depune declarația
»  ElsterFormular - Software-ul oficial pentru completarea și depunerea declarației de impozit este ElsterFormular. Programul este gratuit, iar cu acesta se poate se poate completa la calculator declarația și se poate trimite în format electronic (cu o conexiune la Internet) direct la Finanzamt. Programul este recomandat persoanelor care au cunoștințe de contabilitate și de limba germană. Acesta oferă posibilitatea de preluare și completare automată a datelor de la Finanzamt (Belegabruf) însă nu oferă nici un fel de sprijin la completare și poți astfel uita să introduci în declarație cheltuieli eligibile pentru reducerea impozitului.
Începând cu luna ianuarie 2021 ultima versiune ElsterFormular va fi disponibilă pentru descărcare la adresa: https://www.elster.de/elfo_down.php. Cu acesta se pot completa declarații de impozit pentru anii 2017-2020 inclusiv. ElsterFormular este disponibil și pe CD (tot gratuit) la sediile Finanzamt locale.
»  Steuersoftware – Programe comerciale pentru completarea și depunerea declarației de impozit. Prețul acestor programe începe de 15 euro în funcție de complexitate. Acestea oferă tutoriale, exemple și sprijin la completare și te anunță dacă ai uitat să introduci în declarație cheltuieli eligibile pentru reducerea impozitului. Aceste programe sunt ușor de instalat și de folosit și oferă posibilitatea de preluare și completare automată a datelor de la Finanzamt.
Programele pot fi cumpărate online sau din librării. Exemple de astfel de programe: TAXMAN, QuickSteuer , SteuerSparErklärung, WISO Steuer-Sparbuch, STEUEReasy. Eu personal am folosit pentru declarația de anul trecut WISO Steuer și am avut nevoie doar de 2 zile pentru completare. O listă cu programe comerciale și gratuite pentru Steuererklärung găsești aici: https://www.elster.de/lohi_soft.php
»  Lohnsteuerhilfevereine – Asociațiile pentru ajutor în depunerea declarației de impozit. Aceste asociații oferă la prețuri rezonabile, consiliere de bază și preiau pentru membri completarea și depunerea declarației. Principiul de funcționare și de finanțare a asociațiilor pe bază de cotizații platite de membri a căror mărime depinde de veniturile anuale realizate.
»  Steuerberater – Contabilii autorizati oferă consiliere profesională în completarea și depunerea declarației de impozit. Deși serviciile unui Steuerberater sunt mai scumpe, aceștia cunosc foarte bine legislația și știu exact ce cheltuieli sunt eligibile pentru reducerea impozitului. De aceea pentru declarațiile mai complexe este recomandabilă găsirea unui Steuerberater.

Ce cheltuieli poți deduce în declarația de impozit?

Pe lângă plățile obligatorii (impozitul pe salariu, asigurările obligatorii) care sunt deduse automat din impozitul pe care trebuie să-l plătești fără a fi nevoie să depui documente doveditoare, există alte numeroase cheltuieli care pot reduce impozitul. Începând cu 2018 nu mai este necesară depunerea de de documente doveditoare (extrase de cont, facturi, etc.) odată cu declarația. Acestea trebuie însă păstrate deoarece pot fi cerute mai târziu de Finanzamt pentru verificare.
»  Vorsorgeaufwendungen – Asigurări care au ca scop protecția împotriva riscurilor care îți pot afecta viața proprie sau a familiei. De exemplu contribuțiile la asigurări suplimentare de pensie cum ar fi Rürup-Rente sau Riester-Rente. Tot aici pot fi deduse costurile pentru asigurarea auto - Kfz-Haftpflichtversicherung, asigurarea de răspundere civilă – Privathaftpflichtversicherung sau asigurarea de accidente de muncă - Unfallversicherung
»  Handwerkerarbeiten & Haushaltsnahe Dienstleistungen – cheltuieli cu salariile meseriașilor care execută lucrări de reparații (schimbarea unei uși de exemplu) de renovare sau de modernizare a locuinței și cheltuieli cu servicii pentru casă cum ar fi femeie de servici,  grădinar sau un Hausmeister. Pentru a fi recunoscute aceste plăți trebuie făcute prin virament bancar.
»  Werbungskosten – Cheltuieli necesare pentru exercitarea activității de bază (la locul de muncă sau Gewerbe) din care se obțin venituri. Administrația financiară ia în considerație pentru aceste cheltuieli in mod paușal 1000 de euro. Cine are cheltuieli mai mari le poate introduce în declarația de impozit și poate obține reduceri substanțiale de impozit. Principalele cheltuieli din această categorie sunt:

  • Arbeitsmittel – obiecte necesare desfășurării activității. De exemplu: PC, birou de lucru, lieratură de specialitate, geantă de acte, etc.

  • Berufskleidung – Îmbrăcămintea de lucru și sevicii de curățare a acesteia cum ar fi salopete, uniforme, încălțăminte de protecție, etc.

  • Berufsausbildung, Fort- und Weiterbildung – costuri cu pregătirea profesională

  • Bewerbungen – cheltuieli legate de căutarea unui loc de muncă: anunțuri plătite, costuri cu telefonul, costuri poștale, etc.

  • Berufsverband – cotizații la asociațiile profesionale

  • Fahrten zur Arbeit – Drumul la serviciu. Pentru aceste cheltuieli se poate scădea o sumă de 0,30 Euro pe kilometru doar pentru un singur drum. De exemplu dacă distanța de acasă la locul de muncă este de 30 km, se pot deconta 9 euro pe zi (30X0,30) ceea ce înseamnă, pentru o medie de 220 zile lucrate pe an, costuri anuale de 1980 euro

  • Führerschein – Costuri cu permisul de conducere pentru camion sau autobuz (categoriile C, CE sau D)

  • Kontoführung – costuri de administrare a contului bancar

  • Umzug – costuri cu schimbarea domiciliului în cazul schimbării locului de muncă

Tipp: Chiar dacă nu ai obligația să depui Einkommensteuererklärung, în unele cazuri merită să faci efortul și să depui această declarație. Conform statisticilor în 9 din 10 cazuri impozitul calculat și plătit este prea mare și poți primi banii înapoi.

Sper ca acest articol să te ajute la înțelegerea mai bună a principiilor de bază privind declarația de impozit în Germania. Pentru mai multe informații de specialitate te poți adresa unui contabil autorizat.


Pentru cei interesați un top cu articolele cu cele mai multe afisări care reflectă cele mai căutate teme de interes pentru vizitatorii site-ului Emigrant în Germania: